Home » About this website

About this website

Text, graphics, photos and other content on this website are protected by copyright law. Gitte Meyer reserves all rights to the content including the right to utilize the content for text and data mining, cf the Danish Copyright Law § 11 b, and EU Directive on Copyright in the Digital Single Market, Article 4. 

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Gitte Meyer forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. Ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.